MediaCoder PMP Edition 0.7.1.4495

MediaCoder PMP Edition 0.7.1.4495

Stanley Huang – Open Source –
MediaCoder PMP (Personal Media Player) Edition - Transcoding to playable formats for most MP3/MP4 players.

Tổng quan

MediaCoder PMP Edition là một Open Source phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Stanley Huang.

Phiên bản mới nhất của MediaCoder PMP Edition là 0.7.1.4495, phát hành vào ngày 12/11/2009. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 21/12/2008.

MediaCoder PMP Edition đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

MediaCoder PMP Edition Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho MediaCoder PMP Edition!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản